افتتاح اولین شعبه گلدن مرداس به مناسبت روز شکلات در سالاریه قم